Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website bemyguest.nu (hierna "de website") en alle diensten, inhoud, producten en informatie die via de website worden aangeboden.

1.2. Door gebruik te maken van de website, ga je akkoord met deze algemene voorwaarden. Indien je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dien je geen gebruik te maken van de website.

Intellectuele eigendom

2.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van de website, inclusief maar niet beperkt tot foto's, video's, teksten, grafische elementen, logo's en merken, behoren toe aan 2BeMyGuest BV of de betreffende rechthebbenden.

2.2. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 2BeMyGuest BV de inhoud van de website geheel of gedeeltelijk te kopiëren, verspreiden, wijzigen, verkopen, publiceren of op enige andere wijze te gebruiken voor commerciële of niet-commerciële doeleinden.

Aansprakelijkheid

3.1. 2BeMyGuest BV streeft ernaar om de inhoud op de website zo nauwkeurig en up-to-date mogelijk te houden. Echter, 2BeMyGuest BV garandeert niet de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid van de informatie, producten of diensten die op de website worden aangeboden.

3.2. 2BeMyGuest BV is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van de website, inclusief maar niet beperkt tot schade veroorzaakt door virussen, bugs, technische storingen, onnauwkeurigheden of typografische fouten.

Links naar externe websites

4.1. De website kan links bevatten naar externe websites of bronnen die niet onder controle staan van 2BeMyGuest BV. 2BeMyGuest BV is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, inhoud, advertenties, producten of andere materialen op dergelijke externe websites.

4.2. Het gebruik van externe websites die via links op de website worden bereikt, is op eigen risico. 2BeMyGuest BV adviseert om de privacyverklaringen en algemene voorwaarden van deze externe websites te raadplegen voordat je er gebruik van maakt.

Vacatures en opleidingen

5.1. De website kan vacatures en informatie over opleidingen bevatten. 2BeMyGuest BV streeft ernaar om accurate en up-to-date informatie te verstrekken, maar garandeert niet de juistheid, volledigheid of actualiteit van de verstrekte gegevens.

5.2. Het plaatsen van vacatures en informatie over opleidingen op de website impliceert geen goedkeuring of aanbeveling door 2BeMyGuest BV. 2BeMyGuest BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud, kwaliteit, nauwkeurigheid of wettigheid van de vacatures en opleidingen die door derden worden aangeboden.

5.3. 2BeMyGuest BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade of verlies voortvloeiend uit het gebruik van de vacatures of opleidingen die op de website worden vermeld. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zijn eigen onderzoek te doen en zich ervan te vergewissen dat de vacatures en opleidingen voldoen aan zijn individuele behoeften en kwalificaties.

Privacybeleid

6.1. 2BeMyGuest BV hecht waarde aan de bescherming van de privacy van gebruikers. Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld op de website.

Wijzigingen in de algemene voorwaarden

7.1. 2BeMyGuest BV behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving. Het is jouw verantwoordelijkheid om regelmatig deze voorwaarden te controleren op updates.

7.2. Door gebruik te maken van de website na eventuele wijzigingen in de algemene voorwaarden, ga je akkoord met de gewijzigde voorwaarden.

Contact

8.1. Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt met betrekking tot de website of deze algemene voorwaarden, kun je contact opnemen met 2BeMyGuest BV via [email protected].